Gebruikershandleiding leeromgeving

Home > FM Academy > Gebruikershandleiding leeromgeving

Fundashon Mariadal Academy biedt je een digitale en persoonlijke leeromgeving. Je vindt die door in je internetbrowser op de volgende link te klikken: https://fma.tcg-minerva.nl/

In deze persoonlijke leeromgeving kan je onder andere vastleggen wat je bekwaamheid is in de jouw toegewezen handelingen of wat je kennis is van protocollen. Je kan het ook gebruiken voor bij- en nascholing door het volgen van e-learning modules die via FM Acadamy worden aangeboden.

Om je te helpen bij het verkennen van je persoonlijke leeromgeving hebben we een gebruikershandleiding en een instructievideo gemaakt. Hierin leggen we stap voor stap uit hoe je kunt inloggen en werken in je persoonlijke leeromgeving. Je vindt deze gebruikershandleiding en instructievideo hier.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de afdeling van FM Academy. Loop even bij ons binnen of bel tijdens kantooruren met extensienummers 1157.

Inhoud Fundamentals e-learningbibliotheek

 • e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
 • e-Xpert: Anorexia bij kinderen
 • e-Xpert: Anticonceptie
 • e-Xpert: Awareness medische apparatuur
 • e-Xpert: Bedrijfshulpverlening
 • e-Xpert: Bloedafname bij neonaten
 • e-Xpert: Bloedsuiker prikken
 • e-Xpert: Borstvoeding
 • e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBAR
 • e-Xpert: De geriatrische patiënt
 • e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt voor artsen
 • e-Xpert: Decubitus
 • e-Xpert: Delier
 • e-Xpert: Diabetes gravidarum
 • e-Xpert: Diversiteit en interculturele communicatie
 • e-Xpert: EHBO
 • e-Xpert: Geriatrie
 • e-Xpert: Hielprikscreening
 • e-Xpert: Hygiëne
 • e-Xpert: Incontinentie
 • e-Xpert: Isolatiemaatregelen
 • e-Xpert: Lean in het ziekenhuis
 • e-Xpert: Medicatie aanreiken
 • e-Xpert: Medisch rekenen
 • e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
 • e-Xpert: Medische gassen
 • e-Xpert: Mondzorg
 • e-Xpert: Multimorbiditeit
 • e-Xpert: Negatieve druktherapie
 • e-Xpert: Neusmaagsonde bij neonaten
 • e-Xpert: Obesitas
 • e-Xpert: Oncologie
 • e-Xpert: Ondervoeding
 • e-Xpert: Palliatieve zorg
 • e-Xpert: Pijn bij kinderen
 • e-Xpert: Polyfarmacie
 • e-Xpert: Postoperatieve pijn – aanpak
 • e-Xpert: Postoperatieve pijn – pijnbehandeling
 • e-Xpert: Postoperatieve pijn – complexe pijnbehandeling
 • e-Xpert: Preventie van infectie
 • e-Xpert: Rekenen in de zorg
 • e-Xpert: Valpreventie
 • e-Xpert: Veilig incidenten melden
 • e-Xpert: Verplaatsen van patiënten
 • e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
 • e-Xpert: Wondzorg
 • e-Xpert: Zwachtelen
 • e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie
 • e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
 • e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
 • e-Xpert VBH: Blaasspoelen
 • e-Xpert VBH: Bloedafname en bloedkweken
 • e-Xpert VBH: Bronchiaal toilet
 • e-Xpert VBH: Bronchiaal toilet via mond of neus
 • e-Xpert VBH: Bronchiaal toilet via tracheostoma
 • e-Xpert VBH: Centraal veneuze lijn
 • e-Xpert VBH: Injecteren
 • e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
 • e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
 • e-Xpert VBH: Insuline toedienen
 • e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
 • e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer infuus
 • e-Xpert VBH: Maaghevelen
 • e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
 • e-Xpert VBH: PICC
 • e-Xpert VBH: Sondevoeding toedienen
 • e-Xpert VBH: Stomazorg
 • e-Xpert VBH: Subcutaan injecteren
 • e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
 • e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verzorgen
 • e-Xpert VBH: Toedienen van bloedproducten
 • e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
 • e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
 • e-Xpert VMS: Acuut coronair syndroom
 • e-Xpert VMS: De vitaal bedreigde patiënt
 • e-Xpert VMS: High risk medicatie
 • e-Xpert VMS: Kwetsbare ouderen
 • e-Xpert VMS: Medicatieverificatie
 • e-Xpert VMS: Pijn
 • e-Xpert VMS: Sepsis
 • e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
 • e-Xpert VMS: Verwisseling van en bij patiënten
 • e-Xpert VMS: Voorkomen van nierinsufficiëntie
 • e-Xpert VMS: Voorkomen van wondinfecties
 • e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
 • e-Xpert: Anafylaxie
 • e-Xpert: Astma exacerbatie
 • e-Xpert: Atherosclerose
 • e-Xpert: Bechterew
 • e-Xpert: Benigne prostaat hyperplasie
 • e-Xpert: Bijnierpathologie
 • e-Xpert: Borstkanker
 • e-Xpert: Brandwonden
 • e-Xpert: Cataract & glaucoom
 • e-Xpert: Cerebrovasculair accident (CVA)
 • e-Xpert: Colitis ulcerosa
 • e-Xpert: COPD
 • e-Xpert: Dementie
 • e-Xpert: Diabetes
 • e-Xpert: Diep veneuze trombose
 • e-Xpert: Dikke darmkanker
 • e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
 • e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
 • e-Xpert: Gehoor- en visusproblemen
 • e-Xpert: Hartfalen
 • e-Xpert: Heuptrauma
 • e-Xpert: Hypertensie
 • e-Xpert: Ileus
 • e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
 • e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
 • e-Xpert: Jicht
 • e-Xpert: Leukemie
 • e-Xpert: Levercirrose
 • e-Xpert: Longembolie
 • e-Xpert: Longkanker
 • e-Xpert: Lymfomen
 • e-Xpert: Nierfalen
 • e-Xpert: Nierstenen
 • e-Xpert: Obstipatie
 • e-Xpert: OSAS
 • e-Xpert: Otitis media
 • e-Xpert: Parkinson
 • e-Xpert: Perifeer arterieel vaatlijden
 • e-Xpert: Peritonitis
 • e-Xpert: Pleuritis
 • e-Xpert: Pneumonie
 • e-Xpert: Pneumothorax
 • e-Xpert: Prostaatkanker
 • e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
 • e-Xpert: Reuma
 • e-Xpert: Schildklierpathologie
 • e-Xpert: Tetanusprofylaxe
 • e-Xpert: Ulcus pepticum
 • e-Xpert: Urineweginfecties
 • e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
 • e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
 • e-Xpert: Zenuwstelsel
 • e-Xpert: Ziekte van Crohn
 • e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
 • e-Xpert: Zwangerschapshormonen
 • e-Xpert: Zwangerschaphypertensie

Specialistische e-learning

 • e-Xpert Venticare: Beademing
 • e-Xpert: Arteriële bloeddrukcurve
 • e-Xpert: Beoordelen X-thorax
 • e-Xpert: Bloed en stolling
 • e-Xpert: Calcium- en fosfaathuishouding
 • e-Xpert: Crew resource management (CRM)
 • e-Xpert: CTG (cardiotocografie)
 • e-Xpert: CTG inleiding
 • e-Xpert: De Reocor D – Externe Pacemaker
 • e-Xpert: ECLS
 • e-Xpert: Farmacologie
 • e-Xpert: Hechten
 • e-Xpert: Hechtingen en agraves verwijderen
 • e-Xpert: Hartkatheterisatie procedure
 • e-Xpert: Icterus neonatorum
 • e-Xpert: Inotropica en vasoactieve medicatie
 • e-Xpert: Intra-aortale ballonpomp (IABP)
 • e-Xpert: Medicatielabels
 • e-Xpert: Medtronic 5388 externe pacemaker
 • e-Xpert: Nierfysiologie (2015)
 • e-Xpert: Non-invasieve beademing
 • e-Xpert: Pacemakers
 • e-Xpert: PiCCO
 • e-Xpert: Remifentanil PCA tijdens de bevalling
 • e-Xpert: Sedatie en anxiolyse buiten de OK
 • e-Xpert: Shock en hemodynamiek
 • e-Xpert: Stralingshygiëne
 • e-Xpert: Thoraxdrainage
 • e-Xpert: Total body cooling neonatologie
 • e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
 • e-Xpert: Verwijderen wondtampon
 • e-Xpert: Verwijderen neustampon
 • e-Xpert: Verworven klepafwijkingen
 • e-Xpert: Vocht en elektrolyten (2015)
 • e-Xpert: Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
 • e-Xpert ABCDE: Opvang van de traumapatiënt
 • e-Xpert ABCDE: Opvang van het acuut zieke kind
 • e-Xpert ABCDE: Opvang van het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
 • e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
 • e-Xpert ABCDE: Voor physician assistants
 • e-Xpert: ACE-remmers
 • e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
 • e-Xpert: Cardioplegie
 • e-Xpert: Chirurgische revascularisatie
 • e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
 • e-Xpert: FFR-meting
 • e-Xpert: Hart-longmachine
 • e-Xpert: Impella
 • e-Xpert: Percutane hartklepchirurgie incl. TAVI
 • e-Xpert: Verworven klepafwijkingen
 • e-Xpert ECG: 3D coronairanatomie
 • e-Xpert ECG: Beoordelen van ritmes
 • e-Xpert ECG: Inleiding elektrocardiografie
 • e-Xpert ECG: Klinische elektrocardiografie (2016)
 • e-Xpert: Acute neurologie
 • e-Xpert: CT-scan
 • e-Xpert: Dwarslaesie
 • e-Xpert: Hersenbloedingen
 • e-Xpert: Schedel- en hersenletsel
 • e-Xpert: Advanced life support (L-NL G-NL15)
 • e-Xpert: Advanced life support kind (L-NL G-NL15)
 • e-Xpert: Basic life support (L-NL G-NL15)
 • e-Xpert: Basic life support kind (L-NL G-NL15)
 • e-Xpert: Newborn life support (L-NL G-NL15)
 • e-Xpert: Kindermishandeling
 • e-Xpert: Meldcode huiselijk geweld
 • e-Xpert: Ouderenmishandeling
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Afweersysteem
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Circulatiestelsel
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: De cel
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hersenzenuwen
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Huid en sensorisch stelsel
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Spieren
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Voortplantingsstelsel
 • e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
 • e-Xpert DA: ABCDE
 • e-Xpert DA: Ademhalingsstelsel
 • e-Xpert DA: Agressie en veiligheid
 • e-Xpert DA: Bedrijfshulpverlening
 • e-Xpert DA: Bloedglucosewaarde meten
 • e-Xpert DA: Circulatiestelsel
 • e-Xpert DA: COPD
 • e-Xpert DA: CVA
 • e-Xpert DA: Dementie
 • e-Xpert DA: Diabetes
 • e-Xpert DA: EHBO
 • e-Xpert DA: Geriatrie
 • e-Xpert DA: Hartfalen
 • e-Xpert DA: Hygiëne
 • e-Xpert DA: Inleiding elektrocardiografie
 • e-Xpert DA: Inleiding in ritmestoornissen
 • e-Xpert DA: Kwaliteitszorg
 • e-Xpert DA: Obesitas
 • e-Xpert DA: Parkinson
 • e-Xpert DA: Pijn
 • e-Xpert DA: Psychiatrische ziektebeelden
 • e-Xpert DA: Rekenen voor dokstersassistenten
 • e-Xpert DA: Reuma
 • e-Xpert DA: Tetanusprofylaxe
 • e-Xpert DA: Triage NTS
 • e-Xpert DA: Wondzorg
 • e-Xpert DA: Zwachtelen
 • e-Xpert: Classificatiesystemen
 • e-Xpert: ICF
 • e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
 • e-Xpert: NANDA
 • e-Xpert: NIC/NOC
 • e-Xpert: SAMPC
 • e-Xpert: Vakbekwaam indiceren
 • e-Xpert: Werkbegeleiding
 • e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
 • e-Xpert: Zorgleefplan
 • e-Xpert: ARBO
 • e-Xpert: Beroepscode
 • e-Xpert: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
 • e-Xpert: BOPZ (vrijheidsbeperkende interventies)
 • e-Xpert: Brandbestrijding en ontruiming
 • e-Xpert: Effectief vergaderen
 • e-Xpert: Gastvrijheid
 • e-Xpert: Normen verantwoorde zorg
 • e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
 • e-Xpert: Sociale media en internet
 • e-Xpert: Veiligheid op de werkplek
 • e-Xpert: Visie op zorg
 • e-Xpert: Voedselveiligheid en HACCP
 • e-Xpert: Wet BIG
 • e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
 • e-Xpert: Aanvullingen op de primary survey
 • e-Xpert: Brandwonden
 • e-Xpert: De primary survey en A, B, C, D, E
 • e-Xpert: Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
 • e-Xpert: Koudeletsels
 • e-Xpert: Opvang van zwangeren
 • e-Xpert: Ouderen en kinderen
 • e-Xpert: Overdragen van informatie via de SBAR
 • e-Xpert: Secondary survey
 • e-Xpert: Sepsis
 • e-Xpert: 01. EBP – Achtergrond Evidence Based Practice
 • e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
 • e-Xpert: 03. EBP – Van klinisch probleem naar onderzoek
 • e-Xpert: 04. EBP – Kwalitatief onderzoek
 • e-Xpert: 05. EBP – Kwantitatief onderzoek
 • e-Xpert: 06. EBP – Systematische review en meta-analyse
 • e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
 • e-Xpert: 08. EBP – Opstellen van een CAT
 • e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
 • e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
 • e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
 • e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
 • e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making