Dialyse

Home > Dialyse

Bij een nierziekte kan dialyse (bloedzuivering) nodig zijn. Fundashon Mariadal biedt verschillende vormen van dialyse, passend bij uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Ons ervaren behandelteam geeft u advies over voeding en helpt u om te gaan met uw ziekte in het dagelijks leven. Wij kunnen u ook voorbereiden op een niertransplantatie.

Lees meer hier onder.

Over Dialyse

Als dialyse nodig is, heeft dat een grote impact op uw leven. Daarom is het prettig als de dialyse zo goed mogelijk bij uw situatie past. Bij ons afdeling Dialyse besteden we hier veel aandacht aan. We bieden verschillende vormen van dialyse, zoals hemodialyse en peritoneale dialyse.

Vaak moet dialyse in het ziekenhuis plaatsvinden. Op onze afdeling kunt u, als u dat wilt, zelf uw dialysebehandeling uitvoeren. Afhankelijk van uw medische conditie kunt u ook thuis dialyseren.

Veelgestelde vragen

  • Wat zijn de openingstijden van de dialysecentra?
  • Kan ik als dialysepatiënt op vakantie?
  • Kan ik bij mijn eigen dialysedagen en tijden bepalen?
  • Kan ik incidenteel van dialyse dag wisselen?

Contact

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? U kunt contact opnemen met de dialyseafdeling, telefoonnummer (+599) 715-8912 (balie)

De dialysafdeling

Op de dialyseafdeling werken de nierspecialisten (nefrologen) in een behandelteam samen met dialyseverpleegkundigen, physician-assistants, diëtisten, maatschappelijk werkers en technici.

Predialyse spreekuur

Als duidelijk is dat uw nierfunctie zodanig achteruit gaat dat dialyse in de nabije toekomst nodig zal zijn, verwijst uw huisarts of uw behandelend specialist u naar ons predialysespreekuur. Hier bereidt de nierspecialist u voor op de dialyseperiode. Hij werkt daarbij samen met de dialyseverpleegkundigen, diëtist en maatschappelijk werker. U krijgt begeleiding om het nierfunctieverlies zo stabiel mogelijk te houden en informatie over de verschillende vormen van dialyse. Zo kunt u de best passende vorm van dialyse kiezen. Als uw medische conditie goed genoeg is, bespreken we ook met u of u een niertransplantatie wilt. Als u dat wilt, worden er onderzoeken gedaan om te beoordelen of u in aanmerking komt voor zo’n transplantatie.

dialyse-bonaire-2

Wat is hemodialyse (HD)

Bij hemodialyse wordt u enkele keren per week gedurende een aantal uren aangesloten op een kunstnier (hemodialysemachine). Uw bloed stroomt dan door de kunstnier en wordt gezuiverd. Het overtollige water en zout worden uit uw lichaam gespoeld en u raakt afvalstoffen kwijt. Voor deze vorm van dialyse is toegang tot een bloedvat nodig. De chirurg zal hiervoor een groot, oppervlakkig liggend, bloedvat aanleggen. Dat heet een shunt. Bij elke dialyse kan uit dit bloedvat bloed worden gehaald. Daarvoor wordt de shunt aangeprikt.

Naast de uitleg die wij als dialyseverpleegkundigen graag geven, is er nu ook een informatiefilmpje om thuis in 4 minuten rustig te kijken welke stappen er zijn voor een goede en veilige hemodialysebehandeling.

Wat is peritoneale dialyse (PD)

Een andere vorm van dialyse is de buikspoeling (peritoneale dialyse). Hierbij maken wij gebruik van het buikvlies. De spoelvloeistof wordt via een katheter in de buikholte gebracht. Daar trekt het op natuurlijke wijze (via het buikvlies) afvalstoffen, zout en overtollig vocht aan en verwijdert dit uit de bloedbaan. Peritoneale dialyse doet u thuis zelf of met hulp van de thuiszorg. Fundashon Mariadal leidt thuiszorgmedewerkers op om deze buikspoeling uit te voeren. Daarom kunnen wij veel patiënten peritoneale dialyse aanbieden.

Zaal Dialyse

Dit betekent dat u op vaste tijden en bij een vaste locatie uw dialysebehandeling krijgt. De behandeling duurt 3 tot 4 uur, meestal 3 keer per week. U komt met de taxi of eigen vervoer naar het ziekenhuis.

Thuisdialyse

Voor sommige patiënten is thuisdialyse een optie. Hiermee kunt u zelf het tijdstip van de behandeling bepalen. Ook hoeft u voor uw dialysebehandeling niet naar het ziekenhuis. Bovendien zijn meerdere dialyses per week of langere dialyses mogelijk. Deze vorm van dialyse is helaas niet voor iedereen geschikt. Als u in aanmerking komt voor thuisdialyse krijgt u een training van de dialyseverpleegkundige. De training duurt 2 tot 3 weken.