Laboratorium

Openingstijden

Openingstijden van het afname laboratorium zijn:

Maandag t/m Vrijdag dagelijks van 6.30 uur tot 15.00 uur.

Laboratorium

Laboratorium FM is een modern ziekenhuislaboratorium dat medische laboratoriumtesten uitvoert voor FundashonMariadal en overige zorgverleners op Bonaire. Het laboratorium maakt hiervoor gebruik van state-of-the art apparatuur en goed getraind personeel.

De patiënt en zorgverleners op Bonaire zijn onze eerste prioriteit. Zij hebben recht op laboratoriumdiagnostiek op Nederlands niveau met turn-around tijden vergelijkbaar met die van Nederland, met inachtneming van de bijzondere (geografische) situatie van Bonaire. Het laboratorium biedt kwalitatief hoogstaande diagnostiek waarbij wordt gestreefd om deze tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren.

Het laboratorium speelt een onmisbare rol in de publieke (preventieve) gezondheidszorg op Bonaire en zoekt actief naar mogelijkheden om zoveel mogelijk aanvragen zelf uit te voeren ter wille van een continu verbeterende dienstverlening naar patiënten en zorgverleners binnen en buiten Fundashon Mariadal, waarbij het laboratorium wordt gezien als een waarde toevoegende functie binnen Fundashon Mariadal.

Medewerkers wordt een veilige, inclusieve, inspirerende werkomgeving geboden met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Zij moeten zich vrij voelen om suggesties te doen of klachten te uiten.

Het laboratorium voert de analyses uit onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie onder registratie nummer M303 conform ISO 15189-2012.

Patient:

Laboratorium FM doet laboratoriumtesten voor Fundashon Mariadal en overige zorgverleners op Bonaire. Uw zorgverlener bepaalt welke testen moeten worden uitgevoerd.

Wat neemt u mee naar het laboratorium?

1) Het aanvraagformulier:

Dit aanvraagformulier moet voorzien te zijn van;

  • Patiënten sticker (te verkrijgen bij de inschrijfbalie van de afnamepost)
  • Aanvraag details zoals; gewenste bepaling, naam van de aanvrager, datum en eventuele klinische gegevens
    Identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs)
1) Identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs)
3) Overig materiaal:

Indien u materiaal afgeeft dient elk afzonderlijk monster-potje voorzien te zijn van uw naam, geboortedatum, geslacht en de datum van afname.

NB: Het laboratorium kan u voorzien van materiaal en informatie dat u nodig heeft voor eventuele andere onderzoeken.

Moet ik nuchter zijn?

Als u nuchter moet zijn op de dag van het onderzoek mag u op de avond vóór het onderzoek vanaf 23.00 uur niets meer eten of drinken. Alleen het drinken van water of thee, zonder melk of suiker, is toegestaan. Koffie, melk en limonade mag u niet drinken. Afnames waarvoor u nuchter moet zijn kunnen tot 10:30u worden gedaan.

Wanneer kan ik naar het laboratorium gaan?

De afnamepost  is geopend op werkdagen van 6.30-15:00. Over het algemeen is het na 10.00 uur wat rustiger.

Waar moet ik zijn?

De afnamepost is bij de apotheek van het ziekenhuis naast de EHBO post. De wachtruimte voor de afnamepost wordt gedeeld met de wachtruimte van de apotheek. Als u door de schuifdeuren komt, staat er een aanmeldpaal waar u kunt aangeven dat u bloed wilt laten afnemen of dat u materiaal komt afgeven bij de afnamepost.
Contact: (+599) 7158900, tst 1610

Moet ik betalen?

De meeste diagnostiek wordt vergoed door ZVK als u bij ZVK verzekerd bent.  Bent u niet bij ZVK verzekerd dan moet u voor af de kosten betalen bij de receptie.

Nadergebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor diagnostische en therapeutische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, d.w.z. dat er niet meer nagegaan kan worden van wie het materiaal afkomstig is. Indien er van uw kant bezwaren zijn tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, kunt u dat melden bij afname. De afnamebuizen worden dan voorzien van etiketten met de tekst: Niet voor andere doeleinden gebruiken. Bezwaar moet u bij elke afname of elke keer inleveren van materialen opnieuw kenbaar maken.