Laboratorium

Home > Laboratorium

Openingstijden

Openingstijden van het afname laboratorium zijn: Maandag t/m Vrijdag dagelijks van 6.30 uur tot 15.00 uur.

Laboratorium FM is een modern ziekenhuislaboratorium dat medische laboratoriumtesten uitvoert voor Fundashon Mariadal en overige zorgverleners op Bonaire. Het laboratorium maakt hiervoor gebruik van state-of-the art apparatuur en goed getraind personeel.

De patiënt en zorgverleners op Bonaire zijn onze eerste prioriteit. Zij hebben recht op laboratoriumdiagnostiek op Nederlands niveau met turn-around tijden vergelijkbaar met die van Nederland, met inachtneming van de bijzondere (geografische) situatie van Bonaire. Het laboratorium biedt kwalitatief hoogstaande diagnostiek waarbij wordt gestreefd om deze tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren.

Het laboratorium speelt een onmisbare rol in de publieke (preventieve) gezondheidszorg op Bonaire en zoekt actief naar mogelijkheden om zoveel mogelijk aanvragen zelf uit te voeren ter wille van een continu verbeterende dienstverlening naar patiënten en zorgverleners binnen en buiten Fundashon Mariadal, waarbij het laboratorium wordt gezien als een waarde toevoegende functie binnen Fundashon Mariadal.

Medewerkers wordt een veilige, inclusieve, inspirerende werkomgeving geboden met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Zij moeten zich vrij voelen om suggesties te doen of klachten te uiten.

Het laboratorium voert de analyses uit onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie onder registratie nummer M303 conform ISO 15189-2012.

Patient:

Laboratorium FM doet laboratoriumtesten voor Fundashon Mariadal en overige zorgverleners op Bonaire. Uw zorgverlener bepaalt welke testen moeten worden uitgevoerd.

Wat neem ik mee naar Prikpost?

1) Het aanvraagformulier:

Dit aanvraagformulier moet voorzien te zijn van;

 • Patiënten sticker (te verkrijgen bij de inschrijfbalie van de afnamepost)
 • Aanvraag details zoals; gewenste bepaling, naam van de aanvrager, datum en eventuele klinische gegevens

2) Identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs)

3) Overig materiaal:

Indien u materiaal afgeeft dient elk afzonderlijk monster-potje voorzien te zijn van uw naam, geboortedatum, geslacht en de datum van afname.

NB: Het laboratorium kan u voorzien van materiaal en informatie dat u nodig heeft voor eventuele andere onderzoeken.

Moet ik nuchter zijn?

Als u nuchter moet zijn op de dag van het onderzoek mag u op de avond vóór het onderzoek vanaf 23.00 uur niets meer eten of drinken. Alleen het drinken van water of thee, zonder melk of suiker, is toegestaan. Koffie, melk en limonade mag u niet drinken. Afnames waarvoor u nuchter moet zijn kunnen tot 10:30u worden gedaan.

Wanneer kan ik naar het laboratorium gaan?

De afnamepost is geopend op werkdagen van 6.30-15:00. Over het algemeen is het na 10.00 uur wat rustiger.

Waar moet ik zijn?

Als u de hoofdingang van het ziekenhuis in loopt, gaat u links de gang in. De afnamepost bevindt zich halverwege de gang aan de rechterkant.

Contact: (+599) 715-8900 tst. 1610

Moet ik betalen?

De meeste diagnostiek wordt vergoed door ZVK als u bij ZVK verzekerd bent. Bent u niet bij ZVK verzekerd dan moet u voor af de kosten betalen bij de receptie.

Nadergebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor diagnostische en therapeutische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, d.w.z. dat er niet meer nagegaan kan worden van wie het materiaal afkomstig is. Indien er van uw kant bezwaren zijn tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, kunt u dat melden bij afname. De afnamebuizen worden dan voorzien van etiketten met de tekst: Niet voor andere doeleinden gebruiken. Bezwaar moet u bij elke afname of elke keer inleveren van materialen opnieuw kenbaar maken.

Zorgverlener:

Informatie voor aanvragers:

Zorg dat u de patiënt het volledig ingevulde aanvraagformulier meegeeft. Het aanvraagformulier dient voorzien te zijn van:

 • Volledige naam (achternaam en voorletters)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Naam aanvrager
 • Gewenste bepalingen
 • De naam van degene die het materiaal heeft afgenomen met de datum en tijd, waar van toepassing

Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een patiënten sticker op het aanvraagformulier.

Acceptatiecriteria voor laboratorium onderzoek:

Het laboratorium streeft naar zorgvuldigheid bij het doorgeven van uitslagen. Dit betekent dat materiaal in de juiste condities op het laboratorium dient aan te komen. Het komt voor dat materiaal wordt ingeleverd dat ongeschikt is voor de aangevraagde test of dat niet vastgesteld kan worden wat er aangevraagd is voor welke patiënt.

Daarom gelieve u rekening te houden met het volgende:

 • Incorrect afnamemateriaal (zie formulier “buisvolgorde  afname”)
 • Onvoldoende materiaal
 • Incorrect of niet geïdentificeerd materiaal,
 • De juiste monster-container (potjes/buis.etc)
 • Voorkom lekkend of besmeurd monstercontainer
 • Steriel materiaal meer dan 48 uur oud (voor microbiologisch onderzoek) wordt niet geaccepteerd
 • Materiaal zonder aanvraagformulier kunnen wij niet in behandeling nemen

Additionele aanvragen:

U kunt als aanvrager het laboratorium telefonisch verzoeken om additionele bepalingen te verrichten uit eerder afgenomen patiënten materiaal. Dit verzoek wordt bij voldoende materiaal gehonoreerd als de bewaartermijn en de bewaarcondities het toelaten.

Aanvragen buiten kantooruren:

Bij aanvragen Klinische Chemie buiten de werkuren overdag (7.00 – 15.30) kunnen analyses, die buiten het citopakket vallen alleen na toestemming van de klinisch chemicus uitgevoerd worden.

Bij aanvragen Medische Microbiologie buiten werkuren overdag (7.00 – 15.30) dient de aanvrager contact op te nemen met de dienstdoende arts-microbioloog.

Bloedafname ten behoeve van cito-onderzoek

Op het aanvraagformulier moet u duidelijk aangeven dat het een cito-onderzoek betreft. Alleen onderzoeken, die tot het cito-onderzoekspakket behoren (aangegeven op het aanvraagformulier), kunnen met spoed aangevraagd worden. Het cito-onderzoek wordt met voorrang behandeld. Uitslagen van cito-onderzoek zijn binnen 60 minuten na ontvangst op het laboratorium beschikbaar. De uitslag wordt aan u gefaxt en u wordt gebeld.