Polikliniek

Home > Polikliniek

Als u door uw huisarts bent verwezen naar Fundashon Mariadal, krijgt u van de huisarts een brief. In deze brief staat dat u moet bellen om een afspraak te maken. Het kan ook zijn dat u een afspraak meekrijgt of thuisgestuurd krijgt.

Naar de polikliniek

Voorbereiding

Bereid uw bezoek aan het ziekenhuis goed voor. Schrijf bijvoorbeeld op welke vragen u wilt stellen en welke informatie u kwijt wilt. Heeft u bepaalde allergieën? Schrijf dit dan ook alvast op. Op de polikliniek wordt hiernaar gevraagd. Lees ook onze tips voor uw gesprek met de arts.

Bij uw bezoek aan de polikliniek neemt u in ieder geval mee:

een geldig identiteitsbewijs (Sedula);
Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit kunt u krijgen via uw huisarts of apotheek.

Inschrijving

Bent u voor het eerst patiënt bij Fundashon Mariadal? Dan moet u zich eerst laten inschrijven. Dit kan bij de Receptie, vlakbij de hoofdingang van Fundashon Mariadal.

Indien u voor het eerst een afspraak bij de specialist komt maken dient u de volgende documenten mee te nemen:

 1. Een verwijsbrief van uw huisarts, waarin duidelijk is aangegeven waarvoor u naar de specialist wordt verwezen.
 2. Uw sedula.

U kunt zich met deze documenten aanmelden bij de assistent van betreffende specialist om een afspraak te maken. Uw afspraak wordt aan u gegeven op een afsprakenkaart, die u bij elke volgende bezoek bij u moet hebben. Elke vervolgafspraak wordt, nadat u de specialist bezocht heb, door de assistent voor u gemaakt. Indien u na 6 maanden of langer weer op consult komt, dient u een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts mee te nemen.

Was u al eerder in Fundashon Mariadal geweest, maar zijn uw gegevens gewijzigd? Geef deze wijzigingen dan door aan de spreekuurassistente.

Heeft u een nieuw mobiel telefoonnummer of e-mailadres? Meld dat ook altijd aan haar.

Let wel: voor het maken van een afspraak dient u persoonlijk langs te lopen bij de assistent of u mag iemand vragen dit voor u te doen. Er worden geen telefonische afspraken gemaakt.

Docter-Assistent-640-bonaire

Wachttijden

Elke specialist heeft een wachttijd, waarvan zijn assistent op de hoogte is. Dat wil dus zeggen dat u niet altijd meteen voor behandeling of onderzoek terecht kan. In gevallen waar de situatie urgent of levensbedreigend is, wordt in overleg met de specialist meteen een afspraak voor u gemaakt.

Verhinderd

Indien u verhinderd bent, dient u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Dat kunt u persoonlijk doen bij de assistent of telefonisch.

Gang van zaken tijdens uw bezoek

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de assistente van de polikliniek. Zij gaat na of uw gegevens goed in uw dossier staan. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Bezoek aan de specialist

De specialist probeert aan de hand van een gesprek en/of een lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klachten te vinden. Bij het eerste bezoek aan de specialist zal hij of zij samen met u een onderzoek- of behandelplan opstellen. Drie belangrijke vragen die u hierbij aan uw arts kunt stellen zijn:

 • Welke (behandel-)opties heb ik.
 • Welke resultaten kan ik verwachten.
 • Wat zijn de risico’s voor mij.

Stelt u deze vragen gerust aan uw arts. U heeft deze informatie nodig om een goede keuze te maken.

En verder?

Het hangt van uw klachten af wat het vervolg van uw bezoek zal zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden:

 • De specialist schrijft een behandeling of medicijnen voor.
 • Uw arts verwijst u door voor verder onderzoek (bloedafname, röntgenfoto etc.).
 • Uw arts verwijst u naar een andere specialist of hulpverlener.
 • Uw arts adviseert opname in het ziekenhuis.
 • U hoeft niet meer terug te komen naar het ziekenhuis.

Uw specialist bespreekt dit met u.

Tips voor uw gesprek met de arts

Voordat u naar het ziekenhuis gaat, is het raadzaam het bezoek aan de arts goed voor te bereiden. Uiteindelijk beslist u immers zelf – in overleg met uw arts – over uw behandeling. U kunt vooraf opschrijven welke vragen u wilt stellen en welke informatie u kwijt wil. Hieronder staan belangrijke tips en vragen vermeld.

Vóór het gesprek

 • Zorg dat u weet met welke arts u gaat spreken.
 • Zorg dat u het doel weet van uw gesprek met de arts.
 • Zorg dat u weet wat u wilt vertellen.
 • Bereid de vragen die u heeft voor.
 • Zorg dat u weet welke medicijnen u slikt.

Informatie die u wilt ontvangen

Zorg dat u informatie krijgt over:

 • wat de arts denkt dat u mankeert (de diagnose)
 • het onderzoek dat en/of de behandeling die de arts wil gaan doen
 • het doel van het onderzoek en/of de behandeling
 • de gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling
 • andere onderzoeken en/of behandelingen die in aanmerking komen en de gevolgen en risico’s daarvan
 • wanneer en hoe u de uitslag van het onderzoek en/of de behandeling te horen krijgt
 • wat u moet doen of juist niet moet doen vóór het onderzoek en/of de behandeling
 • wanneer het onderzoek en/of de behandeling zal plaatsvinden (de wachttijd) en hoe lang het onderzoek en/of de behandeling zal duren
 • de medicijnen die u eventueel moet slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn
 • uw vooruitzichten (de prognose)
 • wat u na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe u zich zult voelen
 • welke kosten u zelf moet betalen
 • wat er gebeurt wanneer u zich niet laat onderzoeken en/of behandelen.

Toestemming

 • Zorg dat u voldoende tijd heeft om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgesteld behandeling na te denken.
 • Beslis of u toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissing kenbaar aan de arts.
 • Vraag naar eventueel aanwezige folders (bijvoorbeeld over het onderzoek en/of de behandeling, de ziekte of over uw rechten als patiënt).