Zorgverlener

Laboratorium FM verzorgt laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie, microbiologie, hematologie, bloedbank) voor Fundashon Mariadal en overige zorgverleners op Bonaire. Het laboratorium maakt hiervoor gebruik van state-of-the art apparatuur en goed getraind personeel. Het niveau en aanbod van diagnostiek is hierdoor vergelijkbaar met het Nederlandse niveau. Om ons kwaliteitsniveau aantoonbaar te maken is accreditatie aangevraagd conform ISO 15189-2012 bij de Nederlandse Raad voor Accreditatie  (RvA).

Informatie voor aanvragers:

Zorg dat u de patiënt het volledig ingevulde aanvraagformulier meegeeft. Het aanvraagformulier dient voorzien te zijn van:

 

  • Volledige naam (achternaam en voorletters)
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Naam aanvrager
  • Gewenste bepalingen
  • De naam van degene die het materiaal heeft afgenomen met de datum en tijd, waar van toepassing

 

Acceptatiecriteria voor laboratorium onderzoek:

 

Het laboratorium streeft naar zorgvuldigheid bij het doorgeven van uitslagen. Dit betekent dat materiaal in de juiste condities op het laboratorium dient aan te komen.
Het komt voor dat materiaal wordt ingeleverd dat ongeschikt is voor de aangevraagde test of dat niet vastgesteld kan worden wat er aangevraagd is voor welke patiënt.

Daarom gelieve u rekening te houden met het volgende:

•       Incorrect afnamemateriaal (zie formulier “buisvolgorde  afname”),
•       Onvoldoende materiaal,
•       Incorrect of niet geïdentificeerd materiaal,
•       Lekkend of besmeurd materiaal,
•       Steriel materiaal > 48 uur oud (voor microbiologisch onderzoek),
•       Materiaal zonder aanvraagformulier kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Additionele aanvragen

U kunt als aanvrager het laboratorium telefonisch verzoeken om additionele bepalingen te verrichten uit eerder afgenomen patiënten materiaal. Dit verzoek wordt bij voldoende materiaal gehonoreerd als de bewaartermijn en de bewaarcondities het toelaten.

 

Bloedafname ten behoeve van cito-onderzoek

Op het aanvraagformulier moet u duidelijk aangeven dat het cito-onderzoek betreft. Alleen onderzoeken, die tot het cito-onderzoekspakket behoren (aangegeven op het aanvraagformulier) , kunnen met spoed aangevraagd worden. Daarvoor wordt het cito-onderzoek met voorrang behandeld. Uitslagen van cito-onderzoek zijn binnen 60  minuten na ontvangst op het laboratorium beschikbaar. Indien gewenst, kunnen uitslagen aan u gefaxt worden, dit moet u dan duidelijk op het aanvraagformulier aangeven. Buiten de werkuren overdag (7.00  – 15.30) kunnen analyses, die buiten het citopakket vallen alleen na toestemming van de klinisch chemicus uitgevoerd worden.