Op onze nieuwe [S.E.H.] Spoedeisende Hulp afdeling  kunnen wij u met de meest moderne apparatuur nog beter van dienst zijn.

Wanneer u aan de beurt bent, wordt u door een verpleegkundige opgeroepen. Uw
verblijfsduur hangt af van de behandeling die nodig is.

Wachttijd:

De wachttijd wordt, naast de urgentiecode, ook door andere factoren beïnvloedt, zoals:

- De drukte op de S.E.H.
- De beschikbaarheid van de betrokken specialist
- De beschikbaarheid van de behandel ruimte die voor uw behandeling nodig is
- Het wegroepen van de arts i.v.m. een spoedgeval op de S.E.H. of een andere zorgeenheid binnen het ziekenhuis

 

Uitslagen:

Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat u de uitslagen ontvangt van de gemaakte onderzoeken op de S.E.H.

Het duurt gemiddeld ruim een uur voordat bloeduitslagen bekend zijn. Tevens kunnen er wachttijden zijn voor aanvullende onderzoeken [x-ray, echo en/of CT-scan].

RRT_6615
RRT_6908

Bezoek aan de spoedeisende hulp:

 

- Via de Ambulance
- Via een andere zorgeenheid in het ziekenhuis of een andere zorginstantie van Fundashon Mariadal
- Via de huisarts of HAP [Huis Artsen Post]
- Op eigen gelegenheid [zelfverwijzer]
- Via de politie
- Via medische specialisten

Kinderen op de S.E.H.

 

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten altijd begeleid worden door een volwassene, bij voorkeur één van de ouders/verzorgers. Alle kinderen op de S.E.H. worden van top tot teen onderzocht.Samenwerking SEH / Ambulance / HAP

De verpleegkundigen werkzaam op de SEH, zijn ook degenen die op de Ambulance werken. Fundashon Mariadal heeft verschillende poortartsen/ ziekenhuisartsen die continu aanwezig zijn in het ziekenhuis.

Overdag zijn de specialisten in het ziekenhuis. Buiten kantoor tijden zijn er dienstdoende specialisten oproepbaar .
Maandag t/m vrijdag is de HAP [Huis Artsen Post] geopend van 18.00-24.00 voor niet-acute gevallen. In het weekend is de HAP open vanaf 8.00-24.00. Het komt voor, dat u vanuit de HAP naar de SEH wordt doorverwezen of andersom. HAP telefoonnummer: (+599) 717-0111.

 

Inschrijven

 

Alle patiënten worden eerst ingeschreven via de receptie, behalve als uw medische situatie dat niet toestaat. Neem hiervoor uw ID-kaart [Sedula] mee, dit bespoedigt het inschrijven. Voor een snelle afhandeling raden wij u aan de volgende gegevens bij de hand te houden:

- ID-kaart / geldt ook als uw RCN-verzekeringsbewijs =Sedula
- Thuismedicaties [of medicatie -paspoort indien van toepassing]
- Patiënten paspoort [of voorgeschiedenis files indien in uw bezit]
- Evt. verwijzing huisarts/ HAP

Triage

 

Nadat u bent ingeschreven wordt u gezien door een verpleegkundige. Hij of zij verzorgt de triage. Triage is een systeem dat gebruikt wordt om uw situatie en die van andere patiënten bij binnenkomst snel en objectief te beoordelen en zo te bepalen wie als eerst aan de beurt is. Er wordt een urgentiecode toegekend.

Het kan dus zijn dat patiënten die na u zijn binnengekomen urgenter zijn, en eerder worden geholpen.

Triage urgentiecode :

RRT_6661

Bent u geen ingezetene?

Een bezoek aan onze afdeling Spoed Eisende Hulp in Bonaire C.N. kost u altijd minimaal $150-. Door uw behandeling kan het bedrag hoger worden. U doet een aanbetaling bij de Receptie van [$150]. U krijgt een voorschotnota. Na afloop wordt er berekend op basis van de verkregen behandeling, of u geld retour krijgt of dat erbij betaald moet worden.

 

Bent u verzekerd?

Bent u ZVK verzekerd. Dan krijgt uw zorgverzekeraar de rekening.

 

Buitenlandse verzekering?

Heeft u wel een verzekering, maar in het buitenland, dan moet u bij geval van opname en/of medische overplaatsing, contact opnemen met uw verzekeraar om uw garantiebrief naar onze Receptie te faxen op faxnummer: (+599) 717-7990. Of email: receptie@fundashonmariadal.org

 

WAT GEBEURT NA UW BEHANDELING?
Ontslag of Opname?

Nadat u gezien bent door een arts en klaar bent met de behandeling op de SEH, gaat u met ontslag of wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Bij ontslag zorgen wij er voor dat uw brief bij uw huisarts terechtkomt. U krijgt eventueel een vervolgafspraak voor de polikliniek en/of verzoek voor terugkomst bij ons voor een herbeoordeling.

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan wordt u naar een van de verpleegafdelingen gebracht. Het kan ook gebeuren, dat u voor behandeling naar het buitenland wordt uitgezonden met de Air-Ambulance.

 

Waar moet ik zijn?

Als u zich in het centrum van Kralendijk bevindt, loopt u richting Oost en neem dan de Kaya Soeur Bartola. Het ziekenhuis bevindt zich na 200 meter aan de rechterkant.

Aan de overkant is de HAP “Huis Artsen Post [CMC: Clinical Medical Center].

De SEH is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend.

Adres:

Kaya Soeur Bartola # 2 Kralendijk Bonaire C.N.

Bij vragen na uw bezoek aan de afdeling Spoed Eisende Hulp kunt u altijd bellen
met de verpleegkundige van de afdeling:

Telefoonnummer (+599) 715-8900 ext:1680.

RRT_6929