Fundashon Mariadal heeft het nieuwbouwproject Botika Antriol bekend gemaakt

Home > Fundashon Mariadal heeft het nieuwbouwproject Botika Antriol bekend gemaakt

Fundashon Mariadal heeft tijdens een bijeenkomst op de bouwlocatie Mentor 4 september 2023 het nieuwbouwproject Botika Antriol bekend gemaakt. Botika Antriol wordt een nieuwe ultramoderne apotheek voor de wijken Antriol, omgeving Antriol waaronder Nort di Saliña en Rincon ter vervanging van de voormalige Botika Korona.

De nieuwe Botika Antriol zal dienen als openbare basisapotheek, met uitzondering van de bereiding van medicijnen ter plaatse. Om een ​​efficiëntere, veiligere en klantvriendelijkere ervaring te bieden, zullen recepten elektronisch worden aangeleverd. De huisartsen sturen de recepten digitaal rechtstreeks naar de apotheek.

Uitgaande van de groei van Bonaire, de behoefte aan uitbreiding van het gezondheidszorgsysteem en de ideale Antriol-locatie, zijn aan elke kant van de apotheek twee bijgebouwen ontworpen. Hierin kunnen aanvullende diensten worden aangeboden waarmee deze unieke en moderne locatie omgevormd wordt tot een “Sentro di Kuido” voor Bonaire. Dit betekent een revolutionaire verbetering in de publieke dienstverlening van Fundashon Mariadal aan de bevolking van Bonaire.
Deze nieuwe botika zal voldoen aan de hedendaagse eisen op het gebied van design, functionaliteit, privacy en logistiek. Het totale ontwerp is vergelijkbaar met Botika Playa waarmee een huisstijl wordt geschapen die in alle huidige en toekomstige apotheken van Fundashon Mariadal herkenbaar zal zijn.

De botika voldoet aan alle eisen en normen die Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) stelt aan farmaceutische dienstverlening. Hoewel Botika Antriol niet als drogisterij zal functioneren, zullen er wel vrij verkrijgbare medicijnen beschikbaar zijn.

Tijdens de bijeenkomst op de bouwlocatie werd het woord gevoerd door de gedeputeerden Hennyson Thielman en James Kroon. Dr. G. Frans en apotheker Neil Nicolaas hebben namens Mariadal het project toegelicht en hun verwachtingen uitgesproken.

Botika Antriol zal een positieve invloed hebben op de zorg voor haar cliënten door een efficiënte dienstverlening te bieden in een moderne en veilige omgeving.