Laboratorium FM is een modern ziekenhuislaboratorium dat medische laboratoriumtesten uitvoert voor Fundashon Mariadal en overige zorgverleners op Bonaire. Het laboratorium maakt hiervoor gebruik van state-of-the art apparatuur en goed getraind personeel.

De patiënt en zorgverleners op Bonaire zijn onze eerste prioriteit. Zij hebben recht op laboratoriumdiagnostiek op Nederlands niveau met turn-around tijden vergelijkbaar met die van Nederland, met inachtneming van de bijzondere (geografische) situatie van Bonaire. Het laboratorium biedt kwalitatief hoogstaande diagnostiek (klinische chemie, microbiologie, hematologie, bloedbank) waarbij wordt gestreefd om deze tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren.

Het laboratorium speelt een onmisbare rol in de publieke (preventieve) gezondheidszorg op Bonaire en zoekt actief naar mogelijkheden om zoveel mogelijk aanvragen zelf uit te voeren ter wille van een continu verbeterende dienstverlening naar patiënten en zorgverleners binnen en buiten Fundashon Mariadal, waarbij het laboratorium wordt gezien als een waarde toevoegende functie binnen Fundashon Mariadal.

Medewerkers wordt een veilige, inclusieve, inspirerende werkomgeving geboden met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Zij moeten zich vrij voelen om suggesties te doen of klachten te uiten.

Het laboratorium voert de analyses uit onder accreditatie van de Raad van Accreditatie onder registratie nummer M303 conform ISO 15189-2012.

Informatie voor aanvragers:

Zorg dat u de patiënt het volledig ingevulde aanvraagformulier meegeeft. Het aanvraagformulier dient voorzien te zijn van:

 • Volledige naam (achternaam en voorletters)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Naam aanvrager
 • Gewenste bepalingen
 • De naam van degene die het materiaal heeft afgenomen met de datum en tijd, waar van toepassing

Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een patiënten sticker op het aanvraagformulier.

Acceptatiecriteria voor laboratorium onderzoek:

Het laboratorium streeft naar zorgvuldigheid bij het doorgeven van uitslagen. Dit betekent dat materiaal in de juiste condities op het laboratorium dient aan te komen. Het komt voor dat materiaal wordt ingeleverd dat ongeschikt is voor de aangevraagde test of dat niet vastgesteld kan worden wat er aangevraagd is voor welke patiënt.

Daarom gelieve u rekening te houden met het volgende:

 • Incorrect afnamemateriaal (zie formulier “buisvolgorde  afname”)
 • Onvoldoende materiaal
 • Incorrect of niet geïdentificeerd materiaal,
 • De juiste monster-container (potjes/buis.etc)
 • Voorkom lekkend of besmeurd monstercontainer
 • Steriel materiaal meer dan 48 uur oud (voor microbiologisch onderzoek) wordt niet geaccepteerd
 • Materiaal zonder aanvraagformulier kunnen wij niet in behandeling nemen

Additionele aanvragen:

U kunt als aanvrager het laboratorium telefonisch verzoeken om additionele bepalingen te verrichten uit eerder afgenomen patiënten materiaal. Dit verzoek wordt bij voldoende materiaal gehonoreerd als de bewaartermijn en de bewaarcondities het toelaten.

Aanvragen buiten kantooruren:

Bij aanvragen Klinische Chemie buiten de werkuren overdag (7.00 – 15.30) kunnen analyses, die buiten het citopakket vallen alleen na toestemming van de klinisch chemicus uitgevoerd worden.

Bij aanvragen Medische Microbiologie buiten werkuren overdag (7.00 – 15.30) dient de aanvrager contact op te nemen met de dienstdoende arts-microbioloog.

Bloedafname ten behoeve van cito-onderzoek

Op het aanvraagformulier moet u duidelijk aangeven dat het een cito-onderzoek betreft. Alleen onderzoeken, die tot het cito-onderzoekspakket behoren (aangegeven op het aanvraagformulier), kunnen met spoed aangevraagd worden. Het cito-onderzoek wordt met voorrang behandeld. Uitslagen van cito-onderzoek zijn binnen 60 minuten na ontvangst op het laboratorium beschikbaar. De uitslag wordt aan u gefaxt en u wordt gebeld.