Contact Laboratorium

Home > Laboratorium > Contact Laboratorium

Contact laboratorium en materiaal inleveren

Het laboratorium verzorgt 24/7 laboratorium diagnostiek. Van 7.00 tot 23.00 is het laboratorium geopend voor zorgverleners uit het ziekenhuis en van de huisartsenpost. Van 23.00 tot 7.00 geldt een oproepbaarheidsdienst.

Materiaal voor de klinische chemie kunt u van 7.00 tot 23.00 inleveren bij het laboratorium. Materiaal voor de microbiologie kunt u direct na afname 24/7 in de koelkast plaatsen in de NIS-laboratorium microbiologie. Bloedkweken kunt u direct na afname in de bloedkweekmachine plaatsen conform de instructies die daar hangen.

Voor Cito bepalingen Medische microbiologie kunt u buiten de openingstijden van het microbiologie laboratorium contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog. In overleg met de arts-microbioloog wordt geïnventariseerd of de gevraagde diagnostiek op Bonaire kan worden uitgevoerd of dat het beter is de patiënt naar een ander centrum over te plaatsen voor de gevraagde diagnostiek.

De code van het codeslot van de nisdeur is bekend op de afdelingen.

Bereikbaarheid

Het laboratorium is telefonisch bereikbaar van 7.00 tot 15.30 op nummer: +(599) 717-8900 tst. 1611

Daarna is het mogelijk om de dienstdoende analist te bereiken via dienstnummer: (+)599 780-0201

Daarnaast zijn de vakspecialisten (Klinisch Chemicus en Arts Microbioloog) ten allen tijde bereikbaar voor vragen omtrent de uitslagen van de onderzoeken.

Klachten en suggesties kunt u melden bij het laboratorium of op de website van het ziekenhuis.