Constructief overleg over ambulancevluchten

Home > Constructief overleg over ambulancevluchten

Het bestuur van Fundashon Mariadal heeft overleg gevoerd met de heer E. Arkenbout. De heer Arkenbout onderzoekt als onafhankelijk adviseur op welke wijze ambulancevluchten van ZJCN-verzekerden zowel op korte als op lange termijn optimaal kunnen worden uitgevoerd. Dit gebeurt op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tussen 2018 en 2023 was de heer Arkenbout de officiële vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad voor de landen Curaçao, Aruba en St. Maarten. Hij is dus goed bekend met de eilanden en de lokale omstandigheden.

Het bestuur van Fundashon Mariadal heeft de heer Arkenbout toegezegd alle medewerking te verlenen aan zijn onderzoek. Mariadal zal zonder enige terughoudendheid alle informatie beschikbaar stellen die voor het onderzoek van belang is. Daarnaast heeft het bestuur de volle bereidheid uitgesproken bij te dragen aan een voor alle betrokkenen, maar in het bijzonder voor patiënten, optimale oplossing voor het veilig en betrouwbaar uitvoeren van ambulancevluchten. Het bestuur stelt de inzet van de heer Arkenbout zeer op prijs en kijkt met belangstelling uit naar zijn conclusies en aanbevelingen.

Intussen is afgesproken dat het informatieve gesprek tussen de eilandsraad en de bestuurder van Fundashon Mariadal, Giovanni Frans, zal plaatsvinden in de week van 3 juni. Zoals eerder gemeld, heeft het bestuur van Fundashon Mariadal er alle begrip voor dat de eilandsraad geïnformeerd wenst te worden over actuele ontwikkelingen en de positie van Mariadal daarbij. Vanzelfsprekend is de heer Frans bereid de vragen van de fracties te beantwoorden.