Bloedafname

Uw huisarts of behandelend specialist heeft u gevraagd bloed af te laten nemen voor onderzoek. U kunt hiervoor naar de bloedafname gaan binnen Fundashon Mariadal. Ook voor het inleveren van andere lichaamsvloeistoffen kunt u terecht bij onze Prik lab.

Openingstijden

Openingstijden

Andere Info

Bloedafname
Wat neemt u mee?

Neem bij uw bezoek aan de Bloedafname altijd mee:

uw geldige legitimatie (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning);

de aanvraagformulieren van de huisarts;

uw verzekeringsgegevens;

uw patiëntenpas.