Bestuur Mariadal geeft toelichting over air ambulancevluchten

Home > Bestuur Mariadal geeft toelichting over air ambulancevluchten

Het bestuur van Fundashon Mariadal, Giovanni Frans, heeft gisteren in de eilandsraad een toelichting gegeven over de situatie rond de ambulancevluchten. Mariadal wil alles in hun vermogen doen om bij te dragen aan een structurele voorziening voor betrouwbaar patiëntenvervoer per air-ambulance naar nabijgelegen ziekenhuizen.

Na een korte introductie over Fundashon Mariadal is de heer Frans ingegaan op de situatie rond de air ambulancevluchten. Mariadal heeft al geruime tijd de behoefte om de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van patiëntenvervoer per air ambulance naar ziekenhuizen in de regio duurzaam zeker te stellen. Daarbij is de stichting zeer voorzichtig en zorgvuldig te werk gegaan. Na afloop van het contract met Medicair heeft dit proces geleid tot de keuze voor een ander bedrijf dat nagenoeg aan alle door FM gestelde cruciale eisen voldeed of bereid was te voldoen. Het ging daarbij om een tijdelijke overeenkomst voor een transitiefase van één jaar.

Uiteraard waren er, mede door de hoge eisen die Mariadal stelt, nog wel enkele vraagpunten. Dat betrof onder meer de rechten voor het uitvoeren van vluchten naar Curaçao en Aruba. Mariadal heeft specifiek daarover bij experts aanvullende inlichtingen ingewonnen. Op basis daarvan kwam Mariadal tot de conclusie dat het de beoogde samenwerkingspartner zou worden toegestaan om voor de transitiefase van één jaar patiënten naar de buureilanden te vliegen. Er was toen geen enkele aanleiding om te vermoeden dat dit anders zou uitpakken. Alle op dat moment beschikbare informatie afwegend, waren wij ervan overtuigd dat de kwestie over landingsrechten op korte termijn zou worden opgelost. Om niets aan het toeval over te laten, hebben wij er toen voor gekozen parallel een beroep te doen op de bestuursrechter van Land Curaçao.

Ambulancevluchten vlogen intussen noodgedwongen naar diverse ziekenhuizen in Colombia. Toen de situatie voortduurde, hebben wij in overleg met Zorg en Jeugd Caribisch Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ZJCN/VWS) een contract gesloten met een noordelijker gelegen ziekenhuis in Barranquilla te Colombia. Hierdoor kon de vluchtduur worden verkort. Maar de verwachte toestemming voor het alsnog mogen uitvoeren van air-ambulancevluchten naar Curaçao en Aruba raakte op enig moment steeds verder uit zicht. Voor ZJCN/VWS was dat reden om, na overleg met Mariadal, Medicair voor twee maanden in te huren. Gelijktijdig is de heer Arkenbout door ZJCN/VWS gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om een optimale, duurzame oplossing voor de air ambulancezorg te bewerkstelligen.

Met de heer Arkenbout hebben wij van Mariadal een constructief gesprek gevoerd, waarbij wij hem alle medewerking hebben toegezegd. Wij hebben tevens aangeboden indien gewenst een actieve bijdrage te willen leveren aan het vinden en vormgeven van die oplossing. Wij kijken met grote belangstelling uit naar de conclusies en aanbevelingen van de heer Arkenbout.

De heer Frans betreurt het dat de zaken zo zijn gelopen als geschetst. Mariadal is zich maar al te goed bewust van de zorgen in de gemeenschap, bij patiënten en hun familie, bij onze overheid en bij ons personeel dat zich dag in dag uit met hart en ziel inzet. Mariadal voelt zich verplicht alles te doen wat in ons vermogen ligt om bij te dragen aan een duurzame voorziening voor betrouwbaar patiëntenvervoer per air-ambulance naar nabijgelegen ziekenhuizen.